Trenéři paměti slaví 20 let existence

březen 2018

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging slaví jubileum.

Jako první se kognitivnímu tréninku začali věnovat Němci koncem 80. let minulého století a v roce 1987 založili první svaz trenérů paměti. Mnoho států s tréninkem paměti teprve začíná a některé jej nemají dodnes. V roce 1998 založila Dana Steinová Českou společnost pro trénování paměti a mozkový jogging. V pondělí 12. března 2018 představí Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging  široké spektrum svých aktivit zaměřených na různé cílové skupiny obyvatelstva v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR při oslavě svého 20.výročí.