pro školy

Ukažte studentům, že trénink mozku je zábava. Nadchněte je pro techniky, které prospívají paměti a koncentraci. 

 

Programy a aktivity první české mozkoherny pro školy.

 

Jejich smyslem je prakticky ukázat žákům, učitelům i rodičům, že trénink paměti, koncentrace a dalších kognitivních schopností rozhodně není nuda.  

Pracujeme s neurotechnologiemi, moderními softwary, mozkohračkami a také s tradičními technikami tréninku paměti. Naše mozkoherna je mobilní, přijedeme za vámi.

 

Programy vede trenérka mozku Eva Fruhwirtová. Na základě domluvy lze programy upravovat obsahově i časově.

 

Příklady, jak školy využívají programy mobilní mozkoherny

1. Workshop pro žáky zaměřený na téma Jak se učit, Jak trénovat mozek, Jak zlepšit paměť a koncentraci.

2. Projektový den věnovaný rozvoji potenciálu, tréninku kognitivních schopností, kreativity atd.

3. Akce pro rodiče a veřejnost – společné aktivity, dny otevřených dveří, výročí školy, projektové dny atd.

4. Kroužky/kurzy Jak trénovat koncentraci a paměť, Jak zlepšit proces učení, atd.

5. Programy zaměřené na integraci žáků, týmovou spolupráci.

6. Adaptační kurzy pro nové ročníky, pro třídy na začátku školního roku.

7. Alternativa školních výletů. Třída nemusí nikam jezdit. Mobilní mozkoherna přijede do vaší školy.

8. Třídní teambuildingy v průběhu roku.

9. Programy zaměřené pro pedagogy – zábavný trénink mozku, prevence syndromu vyhoření. 

10. Kluby deskových her a logiky.

  

TIP! Připravili jsme pro školy mozkokufr. Chytrá zábava a trénink mozku v jednom. Praktická krabice obsahuje soubor mozkohraček pro trénink koncentrace, prostorové představivosti, strategii myšlení.

 

 

Programy mobilní mozkoherny

 

pro mateřské školy

rozsah: 1,5 hod.

 

Program Bystrá hlavička

Lze připravit pro děti nebo pro děti s rodiči (doporučujeme). Děti (s rodiči) absolvují 6—10 stanovišť, na kterých jsou připraveny mozkohračky. Jedná se o moderní hry, které hravým způsobem trénují koncentraci, paměť, prostorovou představivost, kreativitu a další kognitivní schopnosti. Rodiče a učitelé získají zpětnou vazbu a doporučení v oblasti tréninku mozku dětí.

 

pro základní i střední školy

rozsah: 1,5 hod.

 

Program Mozkoherna ve škole

Praktický workshop tréninku mozku pro celou třídu. V prvním bloku (15 minut) se žáci seznámí s mozkovými vlnami, jak fungují, jak je lze vědomě ovládat, jak je využít pro efektivnější učení. Poté navazuje druhý praktický blok (60 minut), kde si každý žák vyzkouší speciální přístroj Mindball. Časová dotace je dostatečná, žáci absolvují tréninkovou hru na Mindballu opakovaně. Díky záznamu mozkových vln si žáci uvědomí, jak pracuje jejich hlava při počítání příkladů, psaní diktátu nebo poslouchání hudby. Ve třetím bloku (45 minut) jsou paralelně s tréninkem na Mindballu vytvořeny stanoviště s mozkohračkami. Žáci tak budou postaveni před nejrůznější úkoly, kde musejí zapojit své kognitivní schopnosti, aby dané úkoly vyřešili. Součástí programu jsou konzultace s žáky nad jejich jednotlivými výkony.

 

Program Trénuj mozek!

Program pro celou třídu zaměřený na posílení a rozvoj kognitivních funkcí mozku s využitím moderních softwarů na trénink mozku a neurotechnologií. Jednotlivé bloky propojuje lektor poznatky a zajímavostmi o fungování mozku. První blok (20 minut) je zaměřený na mozkový jogging, kdy žáci společně pod vedením lektora řeší různé úkoly, při kterých musí probudit svůj mozek k aktivitě. Druhý blok (20 minut) je věnován mnemotechnikám, které slouží k efektivnímu zapamatování informací. Ve třetím bloku (25 minut) jsou žáci rozděleni do skupin a v těchto týmech soutěží v pěti oblastech – koncentrace, paměť, logika, verbální myšlení a prostorová představivost. K této aktivitě používáme software Brain Jogging. V posledním čtvrtém bloku (25 minut) jsou pro žáky připraveny stanoviště s mozkohračkami.

Cílem tohoto programu je ukázat žákům možnosti trénování mozku a přivést je k zájmu o vlastní rozvoj.

 

pro učitele

rozsah: 1,5 hod.

 

Program Jak zklidnit svou mysl aneb Mentální trénink pro pedagogy

Tento program jsme připravili speciálně pro pedagogy. Vychází z dlouholetých zkušeností z pedagogického prostředí. Je zaměřený na techniky zklidnění mysli, prevenci syndromu vyhoření a také rozvoj mentální kondice s důrazem na kognitivní schopnosti.

Konkrétní obsah připravujeme na základě domluvy.

 

pro mateřská centra a neziskové organizace

Se všemi programy jezdíme také do mateřských center a neziskových organizací.